Marketing z pohledu DPH #6 – kompenzace slevy třetí stranou

Pokud jste v situaci, že svému zákazníkovi poskytujete slevu, ale na slevu vám “přispěje“ jiná společnost (třeba výrobce zboží), čtěte pozorně dál. Například stavební firma se v rámci své snahy prodat co nejvíce bytů domluví s výrobcem kuchyní, že každému, kdo si koupí byt, poskytne výrobce kuchyní slevu. Tuto slevu... Read more →


Marketing z pohledu DPH #5 – obratové bonusy, skonta a zpětné slevy

Skontem neboli slevou za včasnou platbu rozumíme platební podmínku, podle které obvykle vzniká nárok na slevu v případě zaplacení faktury před lhůtou splatnosti nebo při hotovostním placení. Pod obratovým bonusem si můžete představit slevu na základě objemu tržeb za prodané zboží nebo odebrané služby. Do stejné kategorie slev z pohledu... Read more →


Marketing z pohledu DPH #4 – příbaly ke zboží

Pod pojmem „příbal ke zboží“ si můžete představit například skleněný půllitr prodávaný spolu s kartonem piva či tužku přibalenou k časopisu. Získání příbalu je vždy podmíněno koupí jiného zboží. Z pohledu DPH je důležité, zda příbal mění nebo nemění cenu základního balení (tzn. balení bez příbalu). Pokud příbal nemění cenu... Read more →


Marketing z pohledu DPH #3 - obchodní vzorky

Obchodní vzorek, který byl poskytnut zdarma v rámci ekonomické činnosti, nepodléhá DPH. Pokud byl poskytnut v rámci činnosti, která generuje nárok na odpočet daně, je možné uplatnit nárok na odpočet daně ze souvisejících přijatých plnění. Otázkou je, co to vlastně obchodní vzorek je. Zákon o DPH žádnou definici ani charakteristické... Read more →


Marketing z pohledu DPH #2 – služba jako dar

V předchozím díle jsme zmiňovali, že za dar se považuje i poskytnutí služby zdarma. Ať už se jedná o dopravu, výuku, konzultaci či vedení účtu zdarma, pravidla určující, zda dochází ke vzniku povinnosti odvést DPH na výstupu, se od dárků poskytnutých v podobě zboží značně liší. U dárků ve formě... Read more →


Marketing z pohledu DPH #1 – dárky

Máme pro vás nový mini seriál o marketingových nákladech z pohledu DPH. A protože se neúprosně blíží vánoční svátky, podíváme se nejprve na dárky. Poskytneme-li v rámci ekonomické činnosti dárek s pořizovací hodnotou do 500 Kč bez DPH, nemusíme odvádět DPH, a to i přesto, že byl uplatněn související nárok... Read more →