Stravenka je pro účely DPH poukazem

V návaznosti na nedávnou novelu zákona o DPH a nově zveřejněný výklad finanční správy je na místě prověřit správnost účtování DPH při operacích se stravenkami. Dle finanční správy stravenky naplňují definici jednoúčelového nebo víceúčelové poukazu v návaznosti na způsob jejich možného uplatnění. Pokud stravenka splňuje pravidla pro jednoúčelový poukaz, uplatňuje... Read more →


Prezident republiky podepsal tzv. daňový balíček

V pátek 15. března 2019 podepsal prezident tzv. daňový balíček, zákon, kterým se mění některé daňové zákony včetně daně z přidané hodnoty. Očekává se, že by měla novela zákona o DPH vyjít ve Sbírce zákonů ČR koncem příštího týdne, je tedy pravděpodobné, že převážná většina změn bude účinná již od... Read more →


Česko zažádalo o zavedení plošného reverse charge systému

Česká republika zažádala o zavedení plošného DPH reverse charge systému, kterému budou podléhat veškerá dodání zboží a poskytnutí služeb v tuzemsku v hodnotě nad 17,500 euro (cca 450,000 Kč). V těchto případech tedy bude povinnost přiznat DPH automaticky přesunuta z dodavatele na odběratele. Možnost zavést toto opatření do lokální legislativy... Read more →


Dočasný režim přenesení daňové povinnosti byl prodloužen do června 2022

Dodávky obilovin, technických plodin, kovů, mobilních telefonů, obvodů, přenosných počítačů, herních konzolí, emisních povolenek a dalšího zboží, budou podléhat, za splnění podmínek, režimu přenesení daňové povinnosti i v roce 2019. Evropská komise rozhodla o prodloužení tohoto režimu používaného v České republice na výše uvedené komodity až do června 2022. České... Read more →


Český návrh na plošný reverse charge byl přijat

Evropská komise zveřejnila upravený návrh DPH Směrnice, která umožní členským státům po omezenou dobu do června 2022 zavést plošný reverse charge. Na základě politických jednání došlo ke kompromisu a Česká republika dosáhla jednomyslného schválení. Zásadní podmínkou je, že VAT Gap v dané zemi musí být nejméně o pět procentních bodů... Read more →


Nová náležitost opravných daňových dokladů 

Novela zákona o DPH plánovaná na leden 2019 obsahuje i několik drobných změn týkajících se daňových dokladů. Avšak i drobná změna může vyvolat složité úpravy v nastavení ERP systémů. To bude zřejmě i případ nové náležitosti opravných daňových dokladů tedy dobropisů a vrubopisů, které budou muset nově, ve většině případů,... Read more →