Vyplácení nemocenské od začátku nemoci zaměstnance 

Prezident podepsal novelu zákoníku práce, která ruší karenční dobu. Od července 2019 bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost i za první tři dny nemoci. Pro zaměstnavatele to bude znamenat dodatečné náklady, neboť se jim prodlouží doba poskytování náhrady mzdy ze současných 11 na 14 dní. Zaměstnavatelům... Read more →


BREXIT - příprava na odchod bez dohody

Vláda České republiky se připravuje na tvrdý odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody. Proto ve zrychleném přípravném řízení včera projednala tzv. lex brexit. Dle zatím platného scénáře přestanou být Britové o páteční půlnoci 29. března 2019 občany Evropské Unie. V případě, že by zmíněný lex brexit Česká republika... Read more →


Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2019

Dne 11. prosince 2018 prezident podepsal novelu zákona o daních z příjmů. Tato novela přináší významnou změnu způsobu zdanění zaměstnanců, na které se vztahuje zcela nebo částečně sociální zabezpečení jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarska. U těchto zaměstnanců bude základem daně ze závislé činnosti, tzv. superhrubou mzdou, příjem zvýšený... Read more →


Vyplácení nemocenské od začátku nemoci zaměstnance bude znamenat vyšší náklady pro zaměstnavatele

Od července 2019 by měl zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost i za první tři dny nemoci. Pro zaměstnavatele to bude znamenat dodatečné náklady, neboť se jim prodlouží doba poskytování náhrady mzdy ze současných 11 na 14 dní. Zaměstnavatelům by se mělo zrušení karenční doby kompenzovat snížením... Read more →


Změna diet pro Nizozemí a Polsko

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh vyhlášky, podle které by od roku 2019 mělo dojít k úpravě vybraných sazeb stravného při zahraničních pracovních cestách. Z evropských zemí, kde se stravné zvyšuje, jde o Nizozemí a Polsko. Stravné v ostatních evropských zemích zůstává beze změny. Mezi významné mimoevropské země, ve kterých také dochází... Read more →