Worldwide Tax Summaries - váš průvodce světem daňových sazeb a pravidel v 152 zemích světa

Společnost PwC představila unikátní publikaci Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes, která porovnává daňové sazby a pravidla ve 152 zemích světa. Publikace a zdrojová on-line aplikace je především užitečným průvodcem pro mezinárodní korporace při rozhodování o významných zahraničních investicích. Zatímco vlády řady zemí hledají možnosti zlepšení daňové transparentnosti a zvýšení... Read more →


Průzkum PwC: Domácí byrokracie znepokojuje podnikatele mnohem více než byrokracie EU. Evropské firmy volají po větší podpoře podnikání ze strany státu

Soukromí podnikatelé v celé Evropě vidí regulaci a byrokracii ve svých domácích ekonomikách jako více ohrožující pro rozvoj jejich společností než regulaci a byrokracii, která přichází z Evropské unie. Dle výsledků průzkumu společnosti PwC mezi 2 447 soukromými společnostmi z 31 evropských zemí to potvrdilo 39 % respondentů. Administrativní byrokracii... Read more →


Nové pokyny OECD k nehmotnému majetku a metodě rozdělení zisku

Dne 21. 6. 2018 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. OECD) vydala dva pokyny z oblasti převodních cen. Jedná se o pokyn pro daňové správy o tom, jak postupovat v případě těžko ocenitelných nehmotných aktiv (angl. Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-value Intangibles).... Read more →


Pozvánka na DPH seminář Novela 2019 a novinky z průběhu roku 2018

Jak jsme vás již v minulém týdnu informovali, od počátku roku 2019 očekáváme významnou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Plánované změny se týkají například úpravy uplatňování DPH u poukazů, rozšíření možností snížení DPH u nedobytných pohledávek či upřesnění DUZP a vystavování opravných daňových dokladů. Zveme vás proto na... Read more →


Vláda odsouhlasila zjednodušení evidence tržeb

Součástí vládou schváleného návrhu je především zjednodušení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele z řad fyzických osob, které budou moci využít nového zvláštního režimu. Ten spočívá ve vystavování účtenek ze speciálního bloku obdrženého od finančního úřadu a ve čtvrtletním vykazování formuláře s údaji o výši tržeb a počtu vydaných účtenek na... Read more →


Zajímavosti a novinky v oblasti investičních pobídek

Očekávaná novela zákona o investičních pobídkách Již před časem se začaly diskutovat možné změny v oblasti poskytování investičních pobídek v České republice. V současné době novela zákona o investičních pobídkách[1] dostává jasnější obrysy. I když změny nejsou ještě definitivní, již nyní je zcela zřejmé, že nebudou vstřícné k investorům v... Read more →


Superhrubá mzda bude pokračovat

Oproti původním očekáváním bude koncept zdaňování superhrubé mzdy pokračovat i v roce 2019. K nahrazení tohoto způsobu výpočtu daně ze závislé činnosti a souvisejícího solidárního zvýšení daně (7%) tak zřejmě dojde až od roku 2020. V závislosti na vývoji politických dohod od roku 2020 očekáváme znovuzavedení progresivního zdanění, avšak při... Read more →


Změna při vyplňování údajů v TP příloze k dani z příjmů právnických osob

Pro zdaňovací období započatá v roce 2017 dochází ke dvěma změnám, které se týkají společností vyplňujících TP přílohu. První změnou je rozšíření okruhu subjektů, které přílohu vyplňují. Jedná se o banky, spořitelny, pojišťovny, investiční fondy a penzijní společnosti. Druhou změnou je přidání řádku „Nájem“ a samostatných řádků „Finančních a bankovních... Read more →