Zvýšení stropu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení pro rok 2020 

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2020 se zvyšuje proti roku 2019 o více než 100 tis. Kč a bude činit 1 672 080 Kč. Sazba pojistného u zaměstnavatele již od července 2019 klesla z 25 % na 24,8 %. U zaměstnance zůstává sazba pojistného... Read more →


Rychlé opravy systému DPH – přiřazení dopravy v rámci řetězových obchodů

Třetí rychlá oprava upravuje pravidla pro dodávky mezi třemi subjekty (dodavatel, prostřední osoba a zákazník) v případě, kdy přepravu zboží zajišťuje prostřední osoba. Základním pravidlem bude, že se přeprava přiřadí k první transakci, tedy k dodání mezi dodavatelem a prostřední osobou a od DPH bude osvobozena tato první transakce. Pokud... Read more →


Tvrdý Brexit bude mít vliv na povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění

Ve vztahu ke Spojenému království skončí zákaz dvojího pojištění. Dnem Brexitu přestanou platit vystavené formuláře A1 a také ostatní nárokové doklady S1, E106, E109, E121. Může se tedy stát, že povinné pojistné se bude muset hradit v obou státech současně. Naopak, v některých případech zaměstnanec, případně jeho rodinní příslušníci, nebude... Read more →


Rychlé opravy systému DPH – podmínky pro osvobození dodání zboží do jiných členských států 

Druhou rychlou opravou současného systému DPH jsou nové podmínky pro osvobození dodání zboží do jiných členských států. Po účinnosti novely bude muset dodavatel pro uplatnění osvobození při dodání zboží do jiného členského státu kromě prokázání přepravy zboží do jiného státu dodavatelem, kupujícím nebo jimi zmocněnou osobou: • Získat DIČ kupujícího... Read more →


Rozšíření EET a položek v 10procentní sazbě DPH

Již nyní je jasné, že elektronická evidence tržeb se příští rok rozšíří i na ty obory, které dosud nemusely své tržby elektronicky evidovat. Obory jako advokáti, lékaři, účetní, taxislužba, stavebnictví či vybraní řemeslníci začnou evidovat své tržby buď od 1. dubna, nebo 1. května 2020 v návaznosti na tom, kdy... Read more →


Rychlé opravy systému DPH – zjednodušení pro zboží v konsignačním skladu

První rychlou opravou je sjednocení pravidel konsignačních skladů na území EU. Jedná se o případy, kdy dodavatel přepraví své zboží do skladu v jiném členském státě, aby v tomto státě zboží dodal předem známému odběrateli. Při přepravě zboží nedochází k převodu vlastnického práva. To dodavatel převede až ve chvíli, kdy... Read more →


Digitální daň

Dne 5. září 2019 byl Ministerstvem financí ČR vládě předložen návrh pro zdanění příjmů z vybraných digitálních služeb poskytovaných na území České republiky. Návrh zákona počítá s platností od poloviny roku 2020. Ministerstvo financí ČR vysvětluje, že důvodem pro zavedení digitální daně je zdanit velké globální společnosti (a jejich skupiny),... Read more →


Rychlé opravy systému DPH – tzv. „quick fixes“

Vláda předložila do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o DPH, kterou zavádí rychlé opravy systému DPH – tzv. quick fixes. Jedná se o povinnou implementaci evropského práva, poslanci by se tomuto tématu měli věnovat v prvním čtení od úterý 10. září 2019. Účinnost změn nastane k 1. lednu 2020. Na... Read more →