Přechodné období mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích neboli CBAM je již v plném proudu. Všichni, kdo v poslední čtvrtletí roku 2023 dovezli zboží, které spadá do působnosti tohoto mechanismu, mají povinnost podat do konce ledna první CBAM zprávu a byli o tom vyrozuměni Celní správou.  

 

Evropská komise se na konci uplynulého roku činila a na svých webových stránkách zveřejnila několik rozsáhlých dokumentů, které dovozcům CBAM zboží poskytnou všechny informace o nových povinnostech. K dispozici jsou zde také e-learningy v několika jazycích, webináře v angličtině a stručné informativní letáky pro každou ze skupin CBAM zboží. Komise zveřejnila také dlouho očekávané standardní hodnoty přímých a nepřímých emisí CBAM zboží pro přechodné období. Na základě těchto hodnot bude možné vykazovat celkové dovezené emise ve zboží po první tři vykazovací období, tj. do konce července 2024.

 

Také české správní orgány odpovědné za CBAM, Ministerstvo životního prostředí a Celní správa, jsou v tomto směru aktivní. Celní správa již od konce roku 2023 přiděluje přístupy do přechodného CBAM registru. Na základě naší zkušenosti můžeme potvrdit, že tento registr je již plně funkční, a pokud jsou dostupná podkladová data, CBAM zprávy lze bez problému vytvářet. 

Ministerstvo životního prostředí na svých webových stránkách postupně zveřejňuje informace o CBAM a české překlady dokumentů Evropské komise.

 

Jsme připraveni Vám pomoci s nastavením CBAM procesů ve vaší společnosti - od identifikace CBAM zboží, přes nastavení komunikace a smluv s dodavateli, až po samotnou přípravu a podání CBAM zpráv. 

 

Rádi se s Vámi také potkáme na našem bezplatném semináři 10. ledna 2024, a pokud Vám účast z nějakého důvodu nevyjde, ozvěte se nám a probereme s Vámi situaci Vaší společnosti. 

 

Olga Kaizar, Aleš Reho