Celní sazebník

Od 1. ledna 2024 platí nová verze kombinované nomenklatury neboli celního sazebníku, který se používá pro správné zatřídění zboží při dovozu a vývozu a také pro vykazování v Intrastat hlášení.

Pro letošní rok došlo ke změnám u 11 položek. Nejčastěji byly přidány nové podkódy, a to pro zboží jako například banány, loupaná rajčata, odřezky z polymerů ethylenu a ethylentereftalátu, nosné textilie, pasivní optické děliče pro telekomunikace a pro části a součásti sedadel používaných v motorových vozidlech. Žádné kódy nebyly zrušené.

Je tedy nutné ověřit, zda a jak se Vás změny týkají. Doporučujeme Vám projít zatřídění zboží jež překračuje hranice ČR a srovnat jej s novou verzí celního sazebníku. A pokud to bude nutné, změnit celní povolení či upravit kmenová data v systémech. Zabráníte tím zpožděním a chybám v celních deklaracích a hlášení Intrastat v tomto roce.

Intrastat - změna prahů

S účinností od 1. ledna 2024 se mění také prahy pro povinnost podávat Intrastat hlášení a možnost podat zjednodušené hlášení.

Nově je povinnost podávat hlášení, pokud je za kalendářní rok překročen limit 15 miliónů Kč za vyvezené nebo dovezené zboží v rámci EU. Tato částka se zvýšila z 12 miliónů Kč. Jednotky, které v roce 2023 překročily limit 12 miliónů Kč, ale nepřekročily 15 miliónů Kč, jsou v roce 2024 povinné hlášení Intrastat podávat.

Dobrou zprávou je i zvýšení limitu pro možnost podání zjednodušeného Intrastat hlášení, který stoupl z 20 na 30 miliónů Kč za daný směr zboží. Zjednodušené hlášení je možnost vykazovat údaje Intrastatu pouze jedenkrát za rok (ve lhůtě pro lednové hlášení), a to bez uvedení jednotlivých údajů o zboží. Tuto možnost mají pro rok 2024 zpravodajské jednotky, které předpokládají, že v roce 2024 nepřesáhne hodnota jejich vyvezeného nebo dovezeného zboží výši 30 miliónů Kč a které neobchodují s komoditami které nejsou určené pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK).