Největší výzvou soukromých firem ve střední a východní Evropě je rostoucí nedostatek kvalifikované pracovní síly a talentů, kteří by rozvíjeli růst jejich podnikání. Vyplývá to z průzkumu společnosti PwC, která se dotazovala vedení 600 soukromě vlastněných firem v 15 zemích regionu. Čtvrtina dotazovaných uvedla, že sleduje více než 5% ztráty ze zisku plynoucí z nedostatečných schopností najímané pracovní síly. PwC odhaduje, že nedostatek talentů stojí soukromé firmy v regionu 358 miliard eur ročně. Tedy více než HDP Chorvatska, Maďarska a Slovenska dohromady. České firmy pak přicházejí o 11 miliard EUR. Nejvíce chybí technici, obchodníci a inženýři.

Epbs

Nedostatečně talentovaní zaměstnanci firmy brzdí

Peter Englisch, odborník PwC na podnikání a soukromé firmy v regionu střední a východní Evropy, předpokládá, že se skutečné ztráty, plynoucí z nedostatečných schopností a znalostí současných zaměstnanců, projeví až v budoucnu. “Nedostatečně talentovaní zaměstnanci brzdí budoucí vývoj firem. Nedovolují vedení, aby si uvědomilo skutečný potenciál podniku. Problém v regionu střední a východní Evropy navíc umocňuje přísná imigrační politika a zároveň tendence kvalifikované domácí pracovní síly hledat lépe hodnocené uplatnění v zemích západní Evropy a v Rusku,” uvedl Englisch.

Do zemí střední a východní Evropy přichází ve srovnání se západem a Skandinávií až o polovinu méně obyvatel z cizích zemí. Z dat Eurostatu například vyplývá, že v roce 2017 připadalo na 1000 obyvatel Švédska 16,4 imigranta, v Německu to bylo 12,5, zatímco v České republice 6,1 a na Slovensku, kde bylo v roce 2017 monitorováno vůbec nejméně příchozích osob, dokonce 1,4 imigranta. Situace na trhu práce přitom podle průzkumu znervózňuje 89 % ředitelů firem ve střední a východní Evropě. Hůře už je na tom pouze Japonsko s 95 %.

Digitalizace je klíčová, chybějí ale technici a inženýři, kteří by ji navrhli

Za klíčový nedostatek, který chybějící kvalifikovaná pracovní síla způsobuje, považuje většina manažerů nedostatečné využití inovačního potenciálu své firmy a digitalizace. 63,5 % respondentů průzkumu PwC si uvědomuje, že digitalizace zásadně ovlivní životaschopnost jejich byznysu. Podle Petera Englische, který se v PwC dlouhodobě věnuje problematice soukromého podnikání, o digitalizaci ale neuvažují v plném rozsahu možností, které nabízí. „Zjistili jsme, že 68 % manažerů vidí v digitalizaci způsob, jak zjednodušit a automatizovat stávající procesy, asi polovina si uvědomuje i možnost jejího využití v analýze dat nebo přizpůsobení produktů a služeb na míru potřebám zákazníka. Pouhých 35 % podniků přemýšlí nad sofistikovanějšími řešeními, jako je umožnění end-to-end řešení, které by pomohlo přesně analyzovat požadavky zákazníků,“ uvedl Englisch.

Firmy tedy vnímají potenciál digitalizace, bez pracovníků s potřebnými zkušenostmi a znalostmi si ale nedokáží navrhnout její optimální strategii. „Nejžádanější cílovou skupinou náborů jsou technici, obchodníci a inženýři, což odpovídá nedostatku pracovních sil s tímto zaměřením i rostoucí důraz firem na využití možností digitalizace,“ dodal Englisch.   

Většina manažerů se budoucnosti neobává

Navzdory nedostatku pracovních sil převládají u většiny manažerů pozitivní očekávání ohledně hospodářských výsledků jejich firem. V regionu střední a východní Evropy předpokládá naprostá většina z nich udržení dosavadních výnosů nebo jejich růst. Případný pokles si připouští pouze 8 % dotázaných. V regionu CEE jsou podle PwC jsou vyhlídky manažerů nevíce pozitivní ve východní Evropě. Lepší hospodářské výsledky ve srovnání s uplynulými roky předpokládá 85 % manažerů na Ukrajině nebo 80 % v Gruzii. Následuje je Litva se 75 % firem, které očekávají zlepšení. Na druhé straně jsme největší míru pesimismu z dalšího vývoje zaznamenali v Rusku, kde vyšší výsledky očekává pouhých 40 % firem a jejich zhoršení si připouští 13 %.

S kompletními výsledky průzkumu se můžete seznámit na www.pwc.com/epbs2019.