Manažeři mají oproti manuálním pracovníkům pětkrát nižší nemocnost
Česko zavádí kvóty pro ekonomickou migraci

Česko je o krok blíže zavedení plošného reverse charge

Evropská komise schválila českou žádost o použití všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge), kterému by podléhala veškerá dodání zboží a poskytnutí služeb v tuzemsku v hodnotě nad 17,500 euro (cca 450,000 Kč). V těchto případech bude povinnost přiznat DPH automaticky přesunuta z dodavatele na odběratele. Dle dostupného návrhu bude možné tento režim využít v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2022 v návaznosti na tom, jak rychle se podaří tuto novinku zapracovat do českého zákona o DPH. Dle ministerstva financí se tak pravděpodobně stane od července 2020.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk
Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.