Stravenka je pro účely DPH poukazem

PwC Česká republika

V návaznosti na nedávnou novelu zákona o DPH a nově zveřejněný výklad finanční správy je na místě prověřit správnost účtování DPH při operacích se stravenkami. Dle finanční správy stravenky naplňují definici jednoúčelového  nebo víceúčelové poukazu v návaznosti na způsob jejich možného uplatnění. Pokud stravenka splňuje pravidla pro jednoúčelový poukaz, uplatňuje se DPH při každém jejím úplatném převodu a společnosti tedy musí při prodeji stravenek svým zaměstnancům odvádět DPH z částky, kterou zaměstnanci reálně platí. U stravenky, která je víceúčelovým poukazem, naopak společnosti při jejich prodeji zaměstnancům DPH neuplatňují. Odlišný režim DPH mají v obou případech i provize účtované ze strany vydavatele stravenek.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk
Daňové a právní služby