Moje daně 2020

PwC Česká republika

Ministerstvo financí rozeslalo do vnějšího připomínkového řízení novelu daňového řádu, která legislativně zakotví vznik portálu Moje daně. Ten má být novou generací DIS - komplexní platformou pro vyřízení daňových záležitostí. Novela krom změn přímo souvisejících se vznikem portálu a podporou elektronické komunikace přináší celou řadu dalších procesních změn. Týkají se například prodlužování lhůt pro podávání přiznání, navrhuje se snížení úroků z prodlení a posečkané částky a naopak zvýšení úroku ze zadržovaných odpočtů, zavádí se možnost vracení zálohy z prověřovaného daňového odpočtu. Mění se některá pravidla kontrolních postupů. Předpokládaná účinnost novely je druhá polovina roku 2020.***

Radek Buršík
Právní služby