Finanční správa vydala Pokyn D-34 (a také český překlad OECD TP Směrnice)

PwC Česká republika

GFŘ dnes vydalo Pokyn D-34, který nahrazuje Pokyn D-332 k uplatňování standardů převodních cen. Pokyn mimo jiné pojednává o funkčních a rizikových profilech společností, benchmark analýzách, metodách stanovení / zjištění převodních cen, startovacích (start-up) nákladech nebo příkazech od mateřské společnosti. Zároveň byl uveřejněn i neoficiální český překlad Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy z roku 2017.***

Natalia Pryhoda, Peter Turčáni
Daňové a právní služby