Daňový balíček schválen aneb rekapitulace nejdůležitějších změn v oblasti daní z příjmů - 1. část

PwC Česká republika

Velká novela daňových předpisů nabyla dne 1. dubna 2019 své účinnosti. Kromě změn v oblasti DPH, spotřebních daní, daňového řádu a dalších předpisů byl novelizován i zákon o daních z příjmů. Následující text upozorňuje na ty nejdůležitější novinky.

Implementace tzv. ATAD direktivy

  • Novela daně z příjmů přináší nové pravidlo omezující daňovou uznatelnost výpůjčních nákladů. Kromě stávajících pravidel nízké kapitalizace bude daňová uznatelnost veškerých “nadměrných výpůjčních výdajů” od spojených i nespojených osob převyšujících limit 80 mil. Kč omezena stropem ve výši 30% tzv. “daňové EBITDA”.
  • Poprvé se do českého daňového práva dostávají pravidla pro zdanění ovládaných zahraničních společností (tzv. “CFC rules”). Česká republika tak nově dokáže zdanit vybrané transakce ovládaných zahraničních společností 19% sazbou daně z příjmů právnických osob prostřednictvím jejich zahrnutí do základu daně české ovládající společnosti.
  • Výše uvedené změny se poprvé použijí ve zdaňovacím období započatém po 1. dubnu 2019.
  • Od 1. ledna 2020 se začnou v ČR aplikovat další pravidla stanovené ATAD direktivou.

Změny ve zdanění fyzických osob – uplatňování výdajů paušálem

  • Novela zvyšuje hodnoty výdajových paušálů u příjmů ze samostatné činnosti a příjmů z nájmu. Staronové maximální limity výdajových paušálů budou opět počítány z příjmů ve výši 2 mil. Kč. Nový limit se uplatní již pro daňové přiznání za rok 2019.