Vyplácení nemocenské od začátku nemoci zaměstnance 

PwC Česká republika

Prezident podepsal novelu zákoníku práce, která ruší karenční dobu. Od července 2019 bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost i za první tři dny nemoci. Pro zaměstnavatele to bude znamenat dodatečné náklady, neboť se jim prodlouží doba poskytování náhrady mzdy ze současných 11 na 14 dní. 

Zaměstnavatelům se bude zrušení karenční doby kompenzovat snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatele z 2,3 % na 2,1 %. 

Zaměstnavatelé tak musí zajistit, aby tyto změny byly zohledněny v interních procesech a v nastavení mzdových systémů již od druhé poloviny roku 2019.***

Tomáš Hunal
Daňové a právní služby