BREXIT – příprava na odchod bez dohody
Partner PwC Petr Smutný: Co s firmou v krizi?

Česko zažádalo o zavedení plošného reverse charge systému

Česká republika zažádala o zavedení plošného DPH reverse charge systému, kterému budou podléhat veškerá dodání zboží a poskytnutí služeb v tuzemsku v hodnotě nad 17,500 euro (cca 450,000 Kč). V těchto případech tedy bude povinnost přiznat DPH automaticky přesunuta z dodavatele na odběratele. Možnost zavést toto opatření do lokální legislativy podléhá splnění vstupních kritérií a závěrečnému schválení Rady EU. Pokud bude česká žádost schválena, MF odhaduje, že změny zákona o DPH by měly být účinné od 1. července 2020, s časovým omezením do června 2022.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk,

Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.