« říjen 2018 | Main | prosinec 2018 »

8 posts from listopad 2018

28/11/2018

Vyplácení nemocenské od začátku nemoci zaměstnance bude znamenat vyšší náklady pro zaměstnavatele

Od července 2019 by měl zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost i za první tři dny nemoci. Pro zaměstnavatele to bude znamenat dodatečné náklady, neboť se jim prodlouží doba poskytování náhrady mzdy ze současných 11 na 14 dní.

Zaměstnavatelům by se mělo zrušení karenční doby kompenzovat snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatele z 2,3 % na 2,1 %.

Výše uvedený návrh byl schválen Poslaneckou sněmovnou a měl by být projednán v Senátu v polovině prosince 2018.***

Tomáš Hunal
Tax and Legal Services

20/11/2018

Od ledna 2019 bude opět vyšší minimální mzda

Vláda dnes schválila zvýšení minimální mzdy o 1 150 Kč. Od 1. ledna 2019 tak minimální mzda bude činit 13 350 Kč měsíčně. Toto zvýšení bude mít vliv mimo jiné na odvody, které jsou na minimální mzdu navázané - například na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů či při neplaceném volnu.***

Tomáš Hunal
Tax and Legal Services

 

19/11/2018

Evropské firmy chytají ve výzkumu druhý dech, nejrychleji roste Čína

Výdaje na výzkum a vývoj největších společností světa vzrostly oproti loňskému roku o 11 %. Evropa se dostala dokonce nad hranici 200 miliard dolarů. Nejrychleji letos stoupaly výdaje čínských firem, které ale v porovnání se Severní Amerikou stále představují méně než šestinu výdajů tamních společností. Z ČR se mezi tisícovku firem s nejvyššími investicemi do výzkumu a vývoje probojoval Avast. Jako nejefektivnější inovátoři za posledních 15 let byly označeny společnosti Apple a Stanley Black & Decker. Vyplývá to ze studie Global Innovation 1000 poradenské společnosti PwC.

Výdaje na výzkum a vývoj ročně vzrostly na 782 miliard dolarů

Náklady firem na výzkum a vývoj vzrostly v roce 2018 celosvětově o 11 %, přičemž nejvyšší nárůst zaznamenala Čína (34 %), s velkým odstupem pak následují Evropa (14 %) a Japonsko (9,3 %), poslední příčku pak obsadila Severní Amerika (7,8 %). Ta si i přesto v celkové výši vynaložených nákladů stále udržuje prvenství. „Výzkum a vývoj evropských firem je ve vynikající kondici. Solidní dvouciferný růst investic doplňuje poctivá práce s daty o zkušenostech zákazníků a praktické zaměření inovací,“ říká Ján Uriga, leader pražského inovačního Experience Centre PwC ČR.

Žebříček tisícovky firem, které investují do výzkumu a vývoje nejvíce, vede s částkou 22 miliard dolarů ročně americký Amazon. Na třetím místě se s výdaji ve výši 18.8 miliard dolarů ročně umístil německý Volkswagen, jehož součástí je i firma Škoda Auto. Jako jediná samostatná tuzemská firma se do první tisícovky dostala společnost Avast, která se s výdaji ve výši 127 milionů dolarů ročně umístila přesně na 894. místě.

Nejrychlejší růst si drží softwarové společnosti

Nejvíce investic proudí do výzkumu a vývoje v oblasti počítačů a elektroniky, za rok 2018 to bylo přes 170 miliard dolarů. Na druhém místě se s výdaji přes 160 miliard dolarů umístilo zdravotnictví, do roku 2020 by se však mělo díky rychlému růstu dostat do čela žebříčku. Následují automobilový průmysl a softwarové společnosti s náklady ve výši 120 miliard dolarů. Suverénně nejrychlejším tempem rostou investice společností podnikajících v digitální oblasti. Pokud vydrží aktuální trend, do roku 2021 tyto softwarové a internetové firmy zřejmě předběhnou ostatní sektory ekonomiky. „Investice do zdravotnictví budou brzy společně s digitální oblastí v čele žebříčku. Zdraví patří mezi základní lidské hodnoty a kvalita života je vedle životního prostředí jednou z hlavních priorit, do kterých se zkrátka vyplatí investovat,“ dodává Ján Uriga z PwC ČR.

Nejschopnější inovátoři sází především na zákaznickou zkušenost

Kromě celkových výdajů na výzkum a vývoj se studie zabývala také výslednou efektivitou těchto investic. Celkem 88 firmám, označovaných jako tzv. „super inovátoři“[1], se podařilo překonat finanční výsledky svých konkurentů, ačkoliv oproti nim disponovaly nižším rozpočtem na vědu a výzkum. Mezi společné charakteristiky těchto super inovátorů patří snaha reagovat ve výzkumu na reálné zkušenosti zákazníků a vysoká provázanost strategie inovací s business plánem, manažerským rozhodováním a firemní kulturou. „Kdo dobře nezná své zákazníky, je v úspěšností inovací odkázán na náhodu nebo neodolatelný marketing. Naopak firmy, které pomocí datové analýzy odhalí skutečné potřeby zákazníků, mohou uspět i s limitovaným rozpočtem,“ uzavírá Ján Uriga z poradenské společnosti PwC ČR. Pouze dvěma společnostem se podařilo udržet v elitní skupině super inovátorů po celých 15 let, což je doba sledovaná v rámci studie Global Inovation 1000. Jde o společnost Apple a Stanley Black & Decker.

Pic1

[1] Tzv. super inovátoři jsou firmy, které překonaly své konkurenty v sedmi hlavních indikátorech finančního úspěchu, zatímco na výzkum a vývoj utrácely méně, než je medián výdajů srovnatelných společností na trhu. Mezi sedm sledovaných indikátorů finančního úspěchu patří: růst tržeb (revenue growth), růst hodnoty firmy (market capitalization growth), ziskovost (operating margin), marže (gross margin), růst tržeb z hlavní činnosti (operating profit growth), růst hrubého zisku (gross profit growth) a růst hodnoty akcií a podílů (total shareholder return).

Inovacemi se zabýváme i v PwC Experience Centru, jehož prostředí nabízí netradiční přístup k transformaci firem a strategii pro efektivnější Customer Experience. Při práci s klienty se inspirujeme konceptem BXT (Business, Experience, Technology), který se aplikuje v Experience Centrech a inovačních inkubátorech PwC po celém světě. Zjistěte více na digital.pwc.com.

Konec

O studii

Již 14. vydání každoroční studie s názvem „Strategy&Global Innovation 1000“ analyzuje investice do inovací a strategie inovací tisícovky společností světa, které na výzkum a vývoj vynakládají nejvyšší rozpočet. Kompletní studie je k nalezení na www.strategyand.pwc.com/innovation1000.

O PwC

V PwC usilují o obnovení důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je síť firem s více než 250 tisíci lidmi ve 158 zemích světa. Poskytují kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články jejich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.

14/11/2018

„České firmy jsou teď žádaným zbožím,“ prozradil pro Český rozhlas Plus vedoucí partner poradenských služeb Miroslav Bratrych

České firmy jsou v dobré kondici, jsou ziskové a nabízejí kvalitní produkty. Právě proto jsou podle vedoucího partnera poradenských služeb PwC Miroslava Bratrycha žádaným zbožím. Pokud přemýšlíte o prodeji své firmy, je právě teď, v době rostoucí ekonomiky, ta nejvhodnější doba? A o které firmy je teď největší zájem? Odpovědi si poslechněte v rozhovoru Miroslava Bratrycha pro Český rozhlas Plus, nebo si nechte rovnou poradit od našich expertů na oblast poradenství při transakcích.

Celý záznam, který se odehrál 12. 11. 2018 mezi sedmou a osmou hodiny ranní, si můžete poslechnout zde.

13/11/2018

Zajímavosti a novinky v oblasti investičních pobídek IV - Očekávaná novela zákona o investičních pobídkách

Rádi bychom navázali na náš předcházející článek o novele zákona o investičních pobídkách dalšími novinkami. Vláda České republiky již novelu zákona o investičních pobídkách na přelomu září a října 2018 schválila a předložila ji sněmovně. Ačkoliv znění navrhované novely již známé je, k projednání konkrétních podmínek dojde až ke konci roku 2018. Zákon o IP a související předpisy by pak měly vejít v účinnost od poloviny roku 2019.

Mezi nejzásadnější navrhované změny patří požadavek na tzv. vyšší přidanou hodnotu. Společnost splní podmínku tzv. vyšší přidané hodnoty v případě, že alespoň 80 % jejích zaměstnanců bude pobírat mzdu minimálně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investice realizuje, a současně podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním ve společnosti bude činit nejméně 10 %. Tento podíl je možné nahradit spoluprací s vysokou školou či výzkumnou organizací v oblasti aktivit výzkumu a vývoje za předpokladu, že podíl výzkumných a vývojových pracovníků bude dosahovat nejméně 2 % pracovníků. Zmiňované podíly se budou sledovat pouze ve výrobním závodě, ve kterém se podpořená investice realizuje.

Další velmi významnou změnou, která se dotkne všech zájemců o investiční pobídky, je podmínka schválení každého jednotlivého záměru o investiční pobídku vládou České republiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v této souvislosti očekává významný pokles podpořených investičních záměrů, ke kterému může začít docházet již před nabytím účinnosti novely zákona o IP. První známkou plánovaných změn je fakt, že CzechInvest již v této době začal se sběrem dat o tzv. vyšší přidané hodnotě v aktuálně podávaných žádostech o investiční pobídky.

V případě, že jste výrobní společností a plánujete realizovat novou investici, doporučujeme proto zažádat o investiční pobídku s dostatečným předstihem před tím, než zamýšlená novela zákona o IP nabyde účinnosti.

Pokud vás tato tematika zajímá, rádi se s vámi potkáme na našem pražském semináři, který je naplánovaný na 7. prosince 2018 a jehož hosty budou i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, nebo se s vámi rádi setkáme na individuální schůzce.***

Hana Veselá, Jana Zelinková
Daňové a právní služby

12/11/2018

Finanční správa vydala pokyn D-32

Finanční správa vydala pokyn D-32, který se oproti nahrazenému pokynu D-333 vztahuje mimo jiné i k závaznému posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny. Žádost je podávána vždy daňovým nerezidentem, kterému v ČR vznikla či vznikne stálá provozovna, a musí obsahovat náležitosti vyplývající ze ZDP. Pokyn je použitelný pro zdaňovací období následující po 1. 1. 2018.***

Natalia Pryhoda
Daňové a právní služby

 

 

 

09/11/2018

Polovinu problémových podniků řídí jejich vlastníci

Spouštěčem existenčních problémů společností jsou v padesáti procentech případů investice. Druhým nejčastějším důvodem jsou změny na trhu. Ukazují to data poradenské společnosti PwC.

Když se společnost dostane do existenčních potíží, neměl by ji už řídit podle odborníků majitel. „Vlastník věří v návrat dobrých časů a nechce si připustit, že svět se změnil,“ upozorňuje Petr Smutný, partner poradenské firmy PwC. Není tak schopný podle něj dělat nepopulární kroky a přijímat rozhodnutí. „Má konflikt zájmů, protože všechny lidi najal,“ zdůrazňuje Smutný, jehož tým za deset let realizoval 98 projektů, kdy zachraňoval společnosti. Z tohoto počtu byl vlastník ve vedení firmy ve 48 případech. Zásadní pro záchranu firmy je začít s řešením problémů včas, najmout management a vlastník zároveň musí ustoupit do pozadí. Pokud totiž firma spadne do insolvence, udrží si v ní majitel podíl jen v desetině případů. _DSC2044_1

Ostatně právě vměšování majitelů do práce najatých manažerů může způsobit problémy samotných společností. „Do dvou firem povolali vlastníci management, ale ani v jedné ho ve skutečnosti nechtěli,“ uvedl na konferenci Turnaround Management Association příklad Radim Pařík, bývalý vrcholový manažer retailového kolosu Schwarz, který vlastní řetězce Kaufland a Lidl. Šlo o společnosti s obratem ve výši deseti miliard korun a tři sta milionů korun. Vměšování vlastníků do práce manažerů ale dopadlo neslavně. „Desetimiliardová firma je v insolvenci a druhá firma tam skončí v prosinci,“ dodává Pařík.

Nejčastějším důvodem, proč se společnosti dostanou do vážných problémů, jsou však investice. Bývá to podle PwC v polovině případů. „Jde o investice a nezvládnuté akvizice, růst podniku. Neznamená to jen investice do nové technologie, ale může to být investice do nového trhu a nového výrobku,“ říká Smutný. Příkladem může být snaha společnosti Vítkovice Power Engineering miliardáře Jana Světlíka proniknout na turecký trh, kde zastřešila dodávku hnědouhelné elektrárny pro společnost Adularya. VPE byla ovšem ve stavbě generálním dodavatelem, s čímž neměla předchozí zkušenosti. Zároveň nastaly problémy například s kvalitou uhlí.

Vše ještě zkomplikoval pokus o převrat v Turecku, do nějž byli zapojeni rovněž vlastníci elektrárny. Tu nakonec turecký stát znárodnil. Druhou nejčastější příčinou problémů jsou změny na trhu, na něž firmy nedokážou zareagovat. Jde o čtyřicet procent všech projektů. Jsou to například ruské projekty stavebního kolosu PSJ, které se kvůli propadu kurzu ruského rublu staly ztrátovými. Kvůli technologickým změnám pak zkrachovala továrna LG Philips Displays v Hranicích na Moravě. Společnost doplatila na výrobu klasických obrazovek, které technologicky zastaraly.

Zbylých deset procent společností pak skončí v potížích z jiných příčin. Mezi ně může patřit zmíněné zasahování vlastníků do práce manažerů nebo například hádky mezi majiteli. To ostatně přispělo i k problémům strojírenské skupiny Vítkovice, kde se chytli miliardáři Karel Komárek a David Beran se zmíněným Světlíkem. „Rozpory přerostly do provozního řízení,“ popsal dopad spolumajitel firmy Plastic Parts & Technology Milan Beněk, který ve Vítkovicích v té době působil.

Chcete i vy získat nezávislé hodnocení, začít řešit situaci ve své firmě či předejít rizikům, která mohou nastat? Podívejte se, jaké služby v oblasti insolvence a restrukturalizace v PwC nabízíme. 

Autorem článku je Vladan Gallistl Článek byl zveřejněn 7. 11. 2018 v 2 721. čísle časopisu E15 na straně 7.

02/11/2018

Startuje další ročník projektu Talentship Studenty. VŠ láká na placenou stáž v renomovaných českých společnostech.

TalentShip-2018-carousel-1080x1080-1 (1)Letos již potřetí proběhne projekt Talentship, který studentům 4. a 5. ročníku vysokých škol nabídne po dobu osmi měsíců možnost placené stáže ve firmách PwC ČR a MONETA Money Bank. Zájemcům o stáž stačí na stránkách projektu vyplnit přihlašovací test, který ověří jejich znalosti a zájem o odvětví data science a datovou analýzu. Čtyřiadvacet nejlepších postoupí do dalšího kola, v němž na studenty čeká zpracování case study a prezentace jejích výsledků. Do programu se mohou studenti přihlašovat prostřednictvím webových stránek projektu, a to do 4. 11. 2018.

Talentship je program pro talentované studenty se zájmem o technologické obory. Z prvotně vybraných 24 studentů, kteří nejlépe absolvují přihlašovací kvíz, bude na základě zpracování konkrétní case study a představení jejích výsledků před odborníky vybráno šest nejúspěšnějších. Ti dostanou možnost strávit čtyři měsíce v poradenské společnosti PwC ČR a další čtyři měsíce v MONETA Money Bank. Časově půjde o práci na zkrácený úvazek, přičemž pracovní doba je flexibilní a záleží na možnostech studenta.

Po ukončení programu mají studenti možnost navázat dlouhodobý pracovní poměr ve firmě, která jim nabídne víc zkušeností, atraktivních činností i možností spolupráce na zajímavých projektech.

Jak stáž probíhá?

Vybraní studenti budou po celou dobu pracovat v týmech, které se zabývají zpracováváním dat, geo analýzou a machine learningem na reálných projektech, které ovlivňují miliony lidí. Stážisty čeká spolupráce, vzdělávání a networking s těmi největšími špičkami v oboru, a to vše při studiu.

V rámci PwC stáž proběhne ve 4 mezinárodních týmech – Financial Crime, Data Analytics, Financial Risk Modelling a People & Organisation. Stáž tedy nabídne různorodé prostředí, kdy každý ze studentů bude mít na starosti svůj vlastní projekt, na němž si vyzkouší třeba nové technologie, projektové řízení, plánování, ale i prezentaci svého řešení před ostatními členy týmu či zákazníky. Ve firmě dostanou kromě služebního notebooku také každý svého „buddyho“, který je provede firmou, představí možnosti v PwC nebo je vezme na neformální firemní akce.

V rámci tohoto unikátního programu studenti získají cenné zkušenosti ze dvou různých firem, které budou moci dále uplatnit. Setkají se s odborníky na danou problematiku a budou mít možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi na trhu a hlavně na velmi zajímavých problémech. A pokud se jim bude práce u nás líbit, nemusí již po studiu trávit čas hledáním vysněné práce a můžou nastoupit rovnou k nám,“ uvádí garant projektu za PwC ČR Lukáš Rut z oddělení Financial Crime.

Spoustu nových kontaktů a práce na projektech, které mají opravdu smysl

Minulého ročníku se zúčastnil Martin Hezoučký, který zůstal i po skončení programu pracovat v PwC. O celé zkušenosti říká: „Po prezentaci case study v rámci programu Talentship jsem dostal šanci získat pracovní zkušenosti v rámci působení ve dvou technologicky zaměřených firmách. A to vše při studiu závěrečného ročníku VŠ. Pracovní dobu jsem si samozřejmě přizpůsobil podle studia, které u mě bylo prioritou. V obou společnostech jsem pracoval na zajímavých projektech a vždy jsem měl podporu zkušenějších kolegů. Díky tomu jsem se naučil programovat v SQL a R, zlepšil své technologické dovednosti  a zjistil, jak se v praxi aplikují nejrůznější matematické metody, které jsem dříve znal jen z teoretického hlediska. Po ukončení programu jsem zůstal v PwC, kde pracuji v oddělení Financial Risk Management.

Více o programu naleznete na www.talentship.cz

 

Konec

O PwC

V PwC usilují o obnovení důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC  je síť firem s více než 236 tisíci lidmi ve 158 zemích světa. Poskytují kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Více informací na www.pwc.com/structure.

 Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články jejich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.