Strop na pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2019 se zvyšuje

PwC Česká republika

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2019 se zvyšuje proti roku 2018 o zhruba 130 tis. Kč a bude činit 1 569 552 Kč. Sazby pojistného se nemění, činí tedy 25 % u zaměstnavatele a 6,5 % u zaměstnance. Vyšší strop je třeba zohlednit i při výpočtu solidárního zvýšení daně. Zdravotní pojištění zůstává bez horního limitu.***

Tomáš Hunal
Tax and Legal Services