Certifikace platové rovnosti mužů a žen vylepší firmám reputaci a pomůže s náborem. První firmou v ČR, která prošla auditem Equal Pay, je Phillip Morris
Nejlepšími mladými sociálními inovátory České republiky jsou zástupci z městské farmy, sdílené hudební zkušebny a tvůrkyně deskové hry propojující svět nevidomých a vidoucích.

Brexit bez dohody - DPH při dovozu do VB

Pravděpodobnost odchodu Velké Británie (VB) z EU bez vzájemné dohody o budoucím volném pohybu zboží je stále vyšší. K tzv. tvrdému Brexitu může dojít již 29. března 2019. Nejevidentnějším dopadem Brexitu bude, že dodání zboží mezi EU a VB bude nově považováno za dovoz a vývoz se všemi důsledky. Zejména bude spojeno s platbou dovozního cla a nutností splnit celní formality, což může přinášet jak zpožďování dodávek, tak zvyšování nákladů.

Podle dostupných předběžných pokynů pro případ, že k žádné dohodě o vystoupení z EU nedojde, bude pro dovoz zboží do VB umožněno vykazovat dovozní DPH až v DPH přiznání společně s nárokem na odpočet, tedy v systému samovyměření dovozní DPH tak, jak nyní funguje např. v ČR. U dovozců s plným nárokem na odpočet by neměla mít dovozní DPH negativní vliv ani na cash flow.***

Martin Diviš, Aleš Reho
Tax and Legal Services

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.