Brexit bez dohody - DPH při dovozu do VB

PwC Česká republika

Pravděpodobnost odchodu Velké Británie (VB) z EU bez vzájemné dohody o budoucím volném pohybu zboží je stále vyšší. K tzv. tvrdému Brexitu může dojít již 29. března 2019. Nejevidentnějším dopadem Brexitu bude, že dodání zboží mezi EU a VB bude nově považováno za dovoz a vývoz se všemi důsledky. Zejména bude spojeno s platbou dovozního cla a nutností splnit celní formality, což může přinášet jak zpožďování dodávek, tak zvyšování nákladů.

Podle dostupných předběžných pokynů pro případ, že k žádné dohodě o vystoupení z EU nedojde, bude pro dovoz zboží do VB umožněno vykazovat dovozní DPH až v DPH přiznání společně s nárokem na odpočet, tedy v systému samovyměření dovozní DPH tak, jak nyní funguje např. v ČR. U dovozců s plným nárokem na odpočet by neměla mít dovozní DPH negativní vliv ani na cash flow.***

Martin Diviš, Aleš Reho
Tax and Legal Services