Český návrh na plošný reverse charge byl přijat

Evropská komise zveřejnila upravený návrh DPH Směrnice, která umožní členským státům po omezenou dobu do června 2022 zavést plošný reverse charge. Na základě politických jednání došlo ke kompromisu a Česká republika dosáhla jednomyslného schválení. Zásadní podmínkou je, že VAT Gap v dané zemi musí být nejméně o pět procentních bodů vyšší, než je evropskounijní medián. Jak vyplývá z novelizovaného návrhu Směrnice, při žádosti se bude fixně vycházet z hodnoty VAT Gap za rok 2014. Ten činil v České republice 16,14 %, přičemž evropskounijní medián byl 10,4 %. Tuto podmínku tedy Česká republika splňuje. Pokud budou splněna i zbývající kritéria, tento režim by mělo být možné v České republice zavést, konkrétně pak u dodávek v hodnotě nad 17,500 Euro, tedy necelých půl milionu Kč. 

Principiálně by se měl omezit prostor pro DPH podvody, kdy plátce nárokuje DPH z hodnoty nakoupeného zboží a služeb, avšak dodavatel tuto DPH státu neodvedl. Z pohledu státu se jedná o funkční řešení, jak zamezit podvodům v oblasti DPH. Toto řešení však přináší dodatečnou administrativu pro plátce DPH. Nastavení další výjimky v podnikovém systému bude náročné na čas i peníze a stejně tak se v praxi zkomplikuje vystavování faktur. DPH systém byl v poslední době doplněn o výjimky pro reverse charge u stavebních prací, dodání specifických komodit, mobilních telefonů a u některých je stanoven jiný limit pro aplikaci systému reverse charge. Pokud budou tyto výjimky i nadále aplikovány, systém bude značně nepřehledný. Takto komplexní pravidla je v praxi těžké nastavit i důsledně dodržovat a jejich porušení je finanční správou trestáno sankcemi za neodvedení DPH.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk
Tax and Legal Services