« srpen 2018 | Main | říjen 2018 »

6 posts from září 2018

24/09/2018

Česká republika by plošný reverse charge nemohla zavést

Plošný reverse charge na plnění v hodnotě nad 10 000 euro, který prosazuje Česká republika v boji proti DPH podvodům, se jí může zcela vyhnout, i kdyby nakonec došlo k jeho jednomyslnému schválení na úrovni celé Evropské unie. Dle návrhu evropské směrnice by členské státy mohly tento mechanismus zavést při splnění několika podmínek. Jednou z nich je rozdíl mezi teoretickým a skutečným výběrem DPH (tzv. VAT Gap) ve výši nejméně 5 % nad mediánem celé Evropské unie, který podle studie Evropské komise za rok 2016, publikované v pátek 21. září 2018, klesl z 10,7 % na 9,9 %.

Podle této studie zároveň meziročně poklesl VAT Gap v České republice ze 17 % na 14,2 % a jeho hodnota je tedy pod limitem směrnice. Česká republika by tak plošný reverse charge podle navrhovaných pravidel nemohla zavést. Této podmínce naopak vyhovuje například Slovensko, Rumunsko nebo Polsko, jejichž VAT Gap je nad 20 %.  ***

Martin Diviš
Tax and Legal Services

18/09/2018

Nová náležitost opravných daňových dokladů 

Novela zákona o DPH plánovaná na leden 2019 obsahuje i několik drobných změn týkajících se daňových dokladů. Avšak i drobná změna může vyvolat složité úpravy v nastavení ERP systémů. To bude zřejmě i případ nové náležitosti opravných daňových dokladů tedy dobropisů a vrubopisů, které budou muset nově, ve většině případů, obsahovat i datum, kdy byly zjištěny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy DPH. Například může jít o datum, kdy bylo odsouhlaseno poskytnutí slevy. Předpokládáme, že důvodem této změny je snaha finanční správy odstranit problémy při párování opravných daňových dokladů vykázaných v kontrolním hlášení.

Martin Diviš
Tax and Legal Services

14/09/2018

PwC představuje novou exkluzivní službu Equal Pay Certification

Náš tým People & Organisation v pátek 14. 9. 2018 v Experience centru PwC u příležitosti neformální HR snídaně představil unikátní službu PwC Equal Pay Certification. Tato služba firmám umožňuje získat mezinárodně uznávanou certifikaci v oblasti odměňování od švýcarské nadace Equal Salary a PwC je jedinou firmou, která ji může exkluzivně poskytovat. Certifikace potvrzuje uplatňování zásad rovnosti ohodnocení mezi muži a ženami. 

Equal Pay_predstaveni
Spolu s naším týmem v čele s Petrem Chrenkem a Andreou Linhartovou Palánovou přijel službu PwC Equal Pay Certification do ČR osobně představit finančním a HR ředitelům firem Johannes Smits, ředitel oddělení People & Organisation z PwC Švýcarsko. „Aby byla větší firma na trhu dále konkurenceschopná, do budoucna se bez certifikace již neobejde. Pokud si projde certifikací, společnost jedině získá, i kdyby se jí nepodařilo napoprvé uspět. Potvrzením rovnosti v odměňování získá významnou konkurenční výhodu a silný nástroj v oblasti HR. V případě neúspěchu firma získá zpětnou vazbu, na jejímž základě může přenastavit interní procesy a po půl roce se o certifikát ucházet znovu,“ uvádí možnosti Smits.

Certifikát EQUAL-SALARY je platný po dobu tří let. Během tohoto období musí certifikované společnosti předložit dva monitoringy, aby prokázaly své trvalé odhodlání a plnění opatření na uplatňování spravedlivé, nediskriminační mzdové politiky mezi muži a ženami.

Více o PwC Equal Pay Certificaton na:
https://www.pwc.ch/en/services/people-organisation/equal-salary-certification.html

13/09/2018

Prodlouží EU dočasný režim přenesení daňové povinnosti?

Dočasný režim přenesení daňové povinnosti uplatňovaný na určité komodity byl při svém zavedení časově omezen do konce roku 2018. Návrh na prodloužení stávající úpravy čeká na projednání Evropskou komisí. Nastat tedy může i varianta, že zboží a emisní povolenky, které v současné době podléhají režimu přenesení daňové povinnosti na odběratele, bude od ledna 2019 zdaňovat dodavatel v běžném režimu DPH. Jedná se zejména o tuzemské dodávky obilovin, technických plodin, kovů, mobilních telefonů, obvodů, přenosných počítačů, herních konzolí a emisních povolenek.

Martin Diviš
Tax and Legal Services

07/09/2018

Jak technologie ovlivní váš byznys?

V Experience centru v přízemí pražského sídla PwC stojí obří dotykové obrazovky a designéři na ně kreslí, jak bude vypadat cesta produktu nebo služby k zákazníkovi. Klienti tady okamžitě vidí, jak má jejich služba uživatelsky fungovat nebo jak zjednodušit výrobní proces a ušetřit lidi, čas i peníze. A to ještě předtím, než do služby nebo výrobku investují peníze.

PwC_Forbes magazin

Tenhle příklad ilustruje, jak technologie proměňují poradenský byznys. „Dříve jsme byli typická auditorská a účetní firma, ale to je jen jedna část našeho byznysu. Do všeho, co děláme, jsme zapojili technologie, už nyní v naší práci využíváme roboty, data analytics a řadu dalších nástrojů spojených s novými technologiemi,“ říká Jiří Moser, řídící partner PwC ČR a zároveň člen regionálního vedení PwC CEE.

PwC loni do Česka umístila největší Experience centrum ve střední a východní Evropě, v němž experti pracují na různých inovacích a technologiích. Cíl je prostý: ověřit, jak dané řešení funguje v zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti. „Ukazuje se, že o tom, jak budou firmy byznysově úspěšné, rozhodne především zákaznická a zaměstnanecká zkušenost. Stejně tak rychlost, s jakou budou společnosti schopny přizpůsobit svoje produkty, služby a interní procesy očekávání zákazníků a jak v celém procesu dokážou využít všech příležitostí, které nabízejí moderní technologie,“ říká šéf PwC Experience centra Ján Uriga.

Technologie začínají výrazně usnadňovat práci napříkad finančním institucím, pro které se stala mocným nástrojem takzvaná big data. Experti jedné mezinárodní pojišťovny ve společném týmu s odborníky z PwC vyvíjejí a testují aplikaci, která dokáže určit pravděpodobnost odchodu zákazníků a jejich hodnotu. A nejen to. Díky umělé inteligenci z fotografií umí identifikovat obličeje a tělesnou typologii zákazníků pro ověření zdravotního stavu klientů. Analytický tým takto může například zkoumat, zda zákazník pravdivě udal informace o své váze či zda kouří nebo pije alkohol, a určí, jestli se pojišťovně do budoucna vyplatí s ním uzavřít smlouvu. To může pojišťovně ušetřit až desítky milionů eur ročně. Podle řídícího partnera PwC Jiřího Mosera je využití moderních technologií reakce na nové možnosti, snaha být efektivní a dát klientům vyšší přidanou hodnotu. „A také je to naše obrana. Kdo ví, zda zítra nepřijde nějaká technologická firma s tím, že auditovat umí její umělá inteligence, bez potřeby člověka. Chceme na to být připraveni a být i dále lídrem v poskytování těchto služeb,“ říká Moser.

Na následujících řádcích experti PwC vysvětlují, které technologie nejvíc ovlivní byznysové prostředí a jak vám mohou být užitečné.

UMĚLÁ INTELIGENCE

Umělá inteligence změní podmínky fungování trhu, urychlí procesy a přinese nové příležitosti.

Nebude řešit to, co dělal zákazník včera nebo co dělá dnes - dá odpověď na otázku, co bude s největší pravděpodobností dělat zítra.

Další příklad z pojišťovnictví: představte si umělou inteligenci při zpracování nehody. Dnes trvá celý proces dny nebo týdny, brzy může jít o pár minut. Z kapsy vytáhnete mobilní telefon, nafotíte poškození auta i celou situaci. Umělá inteligence rovnou navrhne výši pojistného plnění, poradí, kdo vám nejrychleji pomůže auto zprovoznit, a postará se o automatický kontakt.

„Z hlediska významu technologických inovací pro české společnosti jednoznačně dominuje robotika a cloud. Většina firem tyto technologie testuje a řada i již prakticky využívá. Naopak zkušenosti s efektivním využitím umělé inteligence a internetu věcí v praxi jsou zatím velmi malé, a přitom skýtají obrovský prostor pro růst,“ říká vedoucí partner technologického poradenství PwC ČR Petr Ložek. Podle průzkumu PwC mezi 141 tuzemskými generálními řediteli přisuzuje 28 procent oslovených umělé inteligenci důležitost už teď. Zkombinujte její možnosti s big daty a jejich analýzou a získáte mocný nástroj pro své podnikání.

ROBOTIKA

Lídři tuzemských firem si aktuálně nejvíce slibují od zavádění robotizace, jako nejvýznamnější technologii pro svou firmu ji během tří až pěti let vnímá 42 procent z nich. Slibují si od ní vyšší efektivitu i řešení akutního nedostatku zaměstnanců. Robotizace je příležitostí jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, kteří se tak mohou zbavit rutinních činností a věnovat se tomu, co stroje nedokážou. „Pečovat o zákazníky, hledat nová řešení, být kreativní. Robotizace nepřináší zánik pracovních pozic, nýbrž transformaci celého pracovního trhu,“ myslí si Ložek.

PwC například pro jednoho klienta připravila automatizaci procesů - veškeré platby v e-bankingu podléhají automatické kontrole a sladění s fakturami, takže nezůstává žádná bezprizorní platba ani faktura. Celý systém šetří lidské zdroje a zároveň předchází chybovosti.


CYBER ARENA: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST NA VLASTNÍ KŮŽI

Ať už jde o robotiku, umělou inteligenci, či další technologie, jedno téma je bude doprovázet stejně: kybernetická bezpečnost. Čím více se bude svět propojovat a bude využívat technologické nástroje, tím bude zranitelnější a také bude pro útočníky atraktivnějším cílem. Možnost otestovat odolnost firmy nejen vůči útokům hackerů nabízí PwC v rámci Cyber Areny. V testovacím prostředí, které odpovídá realitě dané firmy, klient vidí, jaké dopady má každé jeho rozhodnutí. V reálném čase pak může zavádět opatření a vyhodnocovat vývoj situace.

„Efektivní program kybernetické bezpečnosti musí řešit následující oblasti: strategie, procesy, organizace a technologie. Pokud budou firmy investovat jen do jedné z těchto složek, program kybernetické bezpečnosti nebude nikdy účinný a společnost prakticky při každém útoku vyhoří,“ vysvětluje Tomáš Kuča, CEE partner PwC, který vede tým kybernetické bezpečnosti.Cyber Arena podle něj dokáže nasimulovat rozličné scénáře. Je tak určena pro firmy všech velikostí, od malých rodinných až po velké nadnárodní korporace.

 

EXPERIENCE CENTRUM

PwC má po světě přes 40 Experience center a inovačních laboratoří. V Evropě jsou nejbližší ve Frankfurtu a Varšavě. Další fungují na všech kontinentech, včetně Afriky a Asie. Největší s celkovou rozlohou 3300 metrů čtverečních je v Miami na Floridě. V pražském Experience centru vznikly například ukázky toho, jak odborníci PwC vidí banku budoucnosti nebo jak bude vypadat automobilový sektor či Průmysl 4.0. Součástí prostoru Experience centra jsou například internet věcí (IoT), jedna z největších 3D tiskáren v Praze nebo MS Surface HUB - obří dotykový displej s vestavěným počítačem.

Veronika Němcová
redaktorka magazínu Forbes

Článek vyšel 6. 9. 2018 v magazínu Forbes


 

 

 

 

05/09/2018

Byznysová hodnota blockchainu bude v roce 2030 přes 3 biliony dolarů

 

Technologie blockchain, na níž funguje nejznámější kryptoměna bitcoin, je považována podobně jako vynález internetu za revoluční. Přestože bitcoin existuje téměř deset let, revoluce ve využití blockchainu ještě nepropukla naplno. Zhruba 84 % šéfů světových firem již však danou technologii nějakým způsobem ve svém byznysu využívá. 15 % podniků pak blockchain využívá v ostrém provozu. Ukazují to výsledky průzkumu, který mezi 600 lídry světových firem z 15 zemí realizovala poradenská společnost PwC.

Fotolia_192869451_Subscription_Monthly_M

Blockchain představuje transformační potenciál napříč byznysovými procesy ve většině průmyslových odvětvích, z tohoto důvodu se očekává, že v roce 2030 vygeneruje více než 3 biliony dolarů (což je cca 48násobek rozpočtu ČR). Jedním z hlavních indikátorů této zásadní změny je to, že společnosti jako Microsoft, SAP, Oracle, Amazon, IBM a SalesForce nedávno oznámily své iniciativy fungující právě na této technologii. Téměř čtvrtina vedoucích pracovníků světových společností přitom už hlásí probíhající pilotní projekty (10 %), nebo plné zavedení blockchainu (15 %). Třetina respondentů (32 %) má pak projekty ve vývoji a zhruba 20 % světových firem prozatím zkoumá využití technologie blockchainu a jeho potenciálu.

Nejdále ve využívání blockchainu jsou Spojené státy (29 %), následuje Čína (18 %), která by se měla během tří až pěti let dostat do vedoucí pozice, a Austrálie  (7 %). Česká republika se zatím pomalu ale jistě probouzí. Jak uvádí Tomáš Zrubecký, expert na blockchain v PwC Česká republika: „Na českém trhu vidíme posledního půl roku velký posun v zájmu o blockchain. Ještě vloni byly tuzemské firmy ohledně blockchainu velmi opatrné a chtěly nejprve danou technologii poznat. Letos se ale probouzí a pomalu začínají vznikat projekty, které tuto technologii využívají.

Průzkum ukazuje na počáteční dominanci vývoje blockchainu ve finančních službách, přičemž celkem 46 % respondentů tento obor identifikuje jako vedoucí sektor v současné době a 41 % v krátkodobém horizontu (3-5 let). Mezi další sektory, v nichž účastníci průzkumu vidí potenciál využití této technologie do tří až pěti let, patří energetika a služby (14 %), zdravotnictví (14 %) a průmyslová výroba (12 %). „U nás oproti zahraničí vidíme největší potenciál v tradičně silných oblastech, jako jsou výroba a prodej, energetický sektor a sektor veřejné správy,“ uvádí expert na blockchain ze společnosti PwC ČR.

Blockchain firmám může snížit náklady, zvýšit rychlost, dosah, průhlednost a sledovatelnost obchodních procesů. „S řešením postaveným na technologii blockchain máme zkušenost u velké evropské burzy cenných papírů, kde bylo cílem projektu zefektivnit procesy v oblasti správy pohledávek. Tento systém byl velmi pomalý a náchylný k chybám a blockchain tyto nedostatky dokázal téměř eliminovat,“ ilustruje reálné využití blockchainu Tomáš Zrubecký. V českém prostředí má blockchain využití napříč sektory – ve veřejné sféře jím lze zjednodušit nemovitostní transakce, nebo nadcházející volby, ve výrobním a prodejním sektoru může pak zajistit transparentnost v systémech dodavatelského řetězce a v bankovním sektoru ulehčí například zpracovávání zahraničních transakcí.

Navzdory technologickému potenciálu respondenti identifikovali jako jednu z největších překážek pro přijetí blockchainu nedůvěru v tuto technologii (45 %). 48 % pak má obavy z regulační nejistoty nad touto technologií.„Chladnější přístup k blockchainu napříč odvětvími přináší právě nedostatečné pochopení této technologie. Na rozdíl od  IoT, dronů nebo virtuální reality, kde lidé vidí jejich praktické využití hned, je blockchain technologií, která běží na pozadí, a je velmi těžké si představit její fungování. Pokud ale výhody blockchainu zákazníkům správně vysvětlíme, vidíme značný zájem o tuto technologii,“ uzavírá Tomáš Zrubecký z PwC ČR.

Více o studii Global Blockchain Survey naleznete zde.

Blockchain je decentralizovaná databáze a jako celek je rozdistribuována v síti na sobě nezávislých počítačů. Veškeré informace zde zapsané jsou kryptograficky zapečetěny, díky čemuž zde panuje absolutní důvěra v tyto informace. Hlavní výhodou blockchainu je jeho decentralizace, kdy se uživatelé nemusí spoléhat na žádnou centrální autoritu. Mezi další výhody patří celková robustnost systému, lepší dohledatelnost dat nebo jejich větší transparentnost.

Do blockchainu se dá zapsat jakákoliv digitalizovaná informace. Ať už jde o digitalizovaný vysokoškolský diplom, právo k nějaké nemovitosti nebo například naše osobní digitální identita.

Zajímají Vás možnosti využití technologie blockchain ve Vaší firmě? Tak se neváhejte obrátit na našeho experta, Tomáše Zrubeckého.

Zrubec_foto

Tomáš Zrubecký

Technology & Blockchain Consultant, PwC Czech Republic

 

 

 

O PwC

V PwC usilujeme o obnovení důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. Jsme síť firem s více než 208 tisíci zaměstnanci ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů. Více se o nás dozvíte na www.pwc.com/cz.

Název „PwC“ označuje síť firem PwC a/nebo jednu či více členských firem, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress