Previous month:
červen 2018
Next month:
srpen 2018

Golden Age Index PwC: Vyšší zaměstnanost starších lidí by mohla zvednout HDP v zemích OECD až o 3,5 bilionu dolarů. Česko v žebříčku porazilo Slovensko, ale i Rakousko nebo Francii

Státy OECD by mohly navýšit své HDP o 3,5 bilionu dolarů, kdyby míra zaměstnanosti lidí nad 55 let v jejich zemi dosáhla 78 %, tvrdí ekonomové z poradenské společnosti PwC UK. Nejlépe přitom v žebříčku dopadl Island s více než 80 %. Česko se stále drží na 20. příčce. Golden... Read more →


Nájemci, začněte s přípravou na změny ve vykazování nájmů dle IFRS − zbývá 6 měsíců

Počátkem roku 2019 nabývá účinnost nový mezinárodní standard na vykazování nájemních smluv IFRS 16 Leasing. Největší změny nastanou ve vykazování nájemců. Ti budou muset nejprve posoudit, zda smlouva naplňuje znaky leasingu podle standardu. V případě smlouvy zahrnující nájem a další služby, které nejsou nájmem, bude potřebné od sebe jednotlivé složky... Read more →


PwC a Startup Weekend – partneři v hledání inovativních řešení skutečných problémů

Spolupráce se startupy je jedním z pilířů inovačního programu PwC a jejímu rozvoji věnujeme stále více úsilí. Chceme být nejen u zrodu nových podnikatelských projektů, kterým můžeme pomoci s dalším rozvojem, ale také v kontaktu s mladými talenty. Ti jsou pro nás inspirací a zároveň se v budoucnu mohou stát... Read more →