Účetnictví

6a01b7c82cd82f970b01b7c91a440b970b

Ochraňte se před následky měnového rizika v pouhých 3 krocích

Vzhledem k silně exportnímu charakteru české ekonomiky se vliv měnového rizika na výkonost firem v posledních letech stále zvyšuje. Donedávna tuto situaci zjednodušovaly intervence ČNB...

Celý článek

Odkládat implementaci změn ve vykazování výnosů se nevyplatí

Připravujete-li finanční výkazy podle mezinárodních standardů, bude se vás od příštího roku týkat povinnost implementovat změny ve vykazování výnosů podle standardu IFRS 15 Výnosy ze...

Celý článek

Malé a střední účetní jednotky již nebudou muset uvádět nefinanční informace ve výroční zprávě

Zákon o účetnictví zavádí významné zjednodušení při sestavování výročních zpráv pro mikro, malé, a dokonce i střední účetní jednotky. Zatímco samotná povinnost sestavit výroční zprávu...

Celý článek