Polsko chce zavést tzv. "split payment" režim na DPH

České společnosti mající polské DIČ pro účely obchodování v Polsku by se měly mít na pozoru, neboť náš severní soused s největší pravděpodobností již od 1. září 2019 zavede tzv. "split payment" režim na vybrané dodávky zboží a služeb s místem plnění v Polsku. Jedná se o specifický mechanismus úhrady... Read more →


Reforma LIBOR a její dopad na zajišťovací účetnictví

V návaznosti na finanční krizi se pro globální regulační orgány stala prioritou reforma referenčních úrokových sazeb - tedy „LIBOR“ a další mezibankovní nabídkové sazby „IBOR“. I když zde zůstává velké množství otázek, je plán reforem stále jasnější. A vzhledem k množství smluv mezi finančními institucemi i korporáty vycházející z IBOR... Read more →


ČNB opět zvýšila sazby. Posílí koruna?

V souladu s očekáváním zvýšila ČNB 2. května 2019 základní úrokové sazby o 25 bodů a pokračuje tak v jejich umírněném navyšování. ČNB zároveň mírně upravila svůj výhled na vývoj růstu naší ekonomiky pro rok 2019 směrem dolů na 2,5 %. Umožňují ji to zejména dvě věci: vyšší inflace i... Read more →


Hra s ohněm: Rozhovor s Olgou Cilečkovou pro Be the Best

S Olgou Cilečkovou, třetí ženou mezi partnery české pobočky PwC, o sladění role matky a manažerky, o podpoře žen a potřebnosti diverzity, o českých firmách a brexitu i o tom, jaký by mohl být svět v roce 2030. Vrátila jste se nedávno po deseti letech z Británie. Od té doby... Read more →


Sport na vrcholové úrovni i kariéra? Jonáš z PwC si nemusel vybírat

Úspěch v práci neznamená, že musíš rezignovat na věci, které máš rád. I při práci na plný úvazek se dá zvládnout sport na vrcholové úrovni a ještě se ti mohou otevřít možnosti, o kterých by sis normálně dovolil jenom snít. Příkladem je Jonáš Mach z auditního oddělení PwC Česká republika,... Read more →


Nájemci, začněte s přípravou na změny ve vykazování nájmů dle IFRS − zbývá 6 měsíců

Počátkem roku 2019 nabývá účinnost nový mezinárodní standard na vykazování nájemních smluv IFRS 16 Leasing. Největší změny nastanou ve vykazování nájemců. Ti budou muset nejprve posoudit, zda smlouva naplňuje znaky leasingu podle standardu. V případě smlouvy zahrnující nájem a další služby, které nejsou nájmem, bude potřebné od sebe jednotlivé složky... Read more →


Řídící partner PwC ČR Jiří Moser ve vedení regionu PwC CEE, novými partnery jsou Olga Cilečková a Tomáš Hunal

Jiří Moser, dosavadní řídící partner PwC Česká republika, byl s platností od 1. července 2018 jmenovám členem vedení regionu PwC CEE se zodpovědností za Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a země jihovýchodní Evropy. Jeho úkolem bude mj. posílení spolupráce regionálních týmů v oblasti transakcí a poradenských služeb a rozvoj nových strategických... Read more →


Novinky v řízení úrokového rizika bankovní knihy

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) připravuje k vydání pokyny k systému řízení úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB). Ty vejdou v platnost k 31. 12. 2018. Naši experti z PwC změny v IRRBB pečlivě sledují a nabízejí přehled novinek, které v rámci této regulace můžete očekávat. Shrnutí najdete v přiloženém dokumentu.... Read more →


Ochraňte se před následky měnového rizika v pouhých 3 krocích

Vzhledem k silně exportnímu charakteru české ekonomiky se vliv měnového rizika na výkonost firem v posledních letech stále zvyšuje. Donedávna tuto situaci zjednodušovaly intervence ČNB na měnových trzích, ale ukončením intervencí ČNB se volatilita na měnových trzích výrazně zvýšila. Pokud jste dosud neprovedli revizi procesu řízení měnového rizika, již více... Read more →


Odkládat implementaci změn ve vykazování výnosů se nevyplatí

Připravujete-li finanční výkazy podle mezinárodních standardů, bude se vás od příštího roku týkat povinnost implementovat změny ve vykazování výnosů podle standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Společnosti z odvětví telekomunikací, které včas identifikovaly značný vliv nového standardu na vykazování významné části výnosů, se již nacházejí v různých stádiích... Read more →