PwC Academy |

Třetí díl Lean Six Sigma minisérie je zaměřený na řízení projektů, které jsou nedílnou součástí Lean Six Sigma metodologie. Veronika Balasičová, lektorka Lean Six Sigma...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a84f32200b

Intrastat: Nový celní sazebník 2024, zvýšení prahů pro Intrastat

Celní sazebník Od 1. ledna 2024 platí nová verze kombinované nomenklatury neboli celního sazebníku, který se používá pro správné zatřídění zboží při dovozu a vývozu...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a3de90200c

Posuzování jednotlivosti (osvobozených) příjmů

V rámci rozhodnutí 8 Afs 370/2021 ze dne 03.10.2023 Nejvyšší správní soud ("NSS") řešil spor týkající se povinnosti oznámit správci daně osvobozené příjmy přesahující částku...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a78920200b

Registrace k uhlíkovému clu a podávání CBAM zpráv - co je nového?

Přechodné období mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích neboli CBAM je již v plném proudu. Všichni, kdo v poslední čtvrtletí roku 2023 dovezli zboží, které spadá...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a72ac0200b

Novinky k Pilíři 2

Český zákon o dorovnávací daních vyhlášen ve Sbírce zákonů Dne 14. prosince 2023 byl návrh zákona podepsán Prezidentem a následně 29. prosince 2023 vyhlášen ve...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a7110f200b

NSS rozhodl o sporu týkajícího se licenčních poplatků v letecké dopravě

"Dne 24. března 2023 jsme Vás v článku s názvem „Mezinárodní letecká doprava a licenční poplatky“ informovali o sporu mezi českou leteckou společností a finanční...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a540c5200d

Daňová uznatelnost úroků ve spojitosti s akvizicí

Dne 29. listopadu 2023 rozhodl Nejvyšší správní soud pod sp. zn. 7 Afs 76/2022-33 o zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě, na který byla Odvolacím...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a27e19200d

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a27db4200d

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a0dd98200d

Úprava osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů na obchodních korporacích

Dne 13. října 2023 byl schválen konsolidační balíček ve 3. čtení a dne 16. října Poslanecká sněmovna postoupila Senátu návrh zákona. Součástí konsolidačního balíčku je...

Celý článek