PwC Academy |

Třetí díl Lean Six Sigma minisérie je zaměřený na řízení projektů, které jsou nedílnou součástí Lean Six Sigma metodologie. Veronika Balasičová, lektorka Lean Six Sigma...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a27e19200d

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a27db4200d

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a0dd98200d

Úprava osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů na obchodních korporacích

Dne 13. října 2023 byl schválen konsolidační balíček ve 3. čtení a dne 16. října Poslanecká sněmovna postoupila Senátu návrh zákona. Součástí konsolidačního balíčku je...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a01add200d

Subfunds and beneficial 5 % corporate income tax rate

Investment fund whose shares are accepted for trading on European regulated market may benefit from 5 % corporate income tax rate when taxing its income....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d39e40cc200d

BEFIT – nová pravidla pro zdanění příjmů velkých skupin

Dne 12. září 2023 zveřejnila Evropská komise nový daňový balíček, který obsahuje: návrh směrnice zabývající se jednotnými daňovými pravidly pro společnosti působící v EU ("BEFIT")...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d39e409e200d

Výplata dividend a zneužití práva

Nejvyšší správní soud rozhodl dne 6. září 2023 rozsudkem sp. zn. 2 Afs 82/2022-53 o zamítnutí kasační stížnosti podané společností proti rozsudku Krajského soudu v...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d39da207200d

Lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň

Dne 5. září 2023 rozhodl Nejvyšší správní soud pod sp. zn. 2 Afs 363/2019-50 o kasačních stížnostech proti rozsudkům Městského soudu v Praze tak, že...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d39d8570200d

10 Afs 162-2021 - 50 - Likvidace materiálu na příkaz mateřské společnosti

Správce daně (SD) neuznal společnosti náklady ve výši 4 mil. Kč vzniklé v důsledku likvidace materiálu. Dle SD se jednalo o řízenou transakci v podobě...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c1a6d27fe6200b

Úpravy konsolidačního balíčku

Vládní koalice se ve středu 23. srpna 2023 dohodla na úpravách a doplnění konsolidačního balíčku, který má v příštích dvou letech do státního rozpočtu přinést...

Celý článek