6a01b7c82cd82f970b026be41c96a9200d

Investiční pobídky - prodloužení lhůty splnění všeobecných podmínek

Chtěli bychom Vás upozornit, že dne 19. 10. 2020 byla vládou ČR schválena novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách („Novela“). Novela bude dále...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde9d1f58200c

Výuka podle PwC? Case study a „role play“ na poradce

Petr Lizner před dvěma roky ukončil studium na Rotterdam School of Management. O rok později nastoupil do PwC, kde se začal věnovat management consultingu se...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e96f8c94200b

Pozastavení EET až do konce roku 2022?

V návaznosti na přetrvávající pandemii koronaviru vláda prodlouží pozastavení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí tentokrát navrhuje prodloužit období během kterého poplatníci nebudou povinni plnit povinnosti...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e96ea347200b

Novela má ukončit výkladové problémy při valných hromadách

Novela zákona o obchodních korporacích se týká i působnosti valné hromady kapitálové společnosti. Cílem novely je odstranit výkladové problémy (nepřesná terminologie či matoucí duplicitní úprava),...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde9bae28200c

Protest společníka na valné hromadě bude nutné dostatečně odůvodnit

Na základě novely zákona o obchodních korporací zaznamenává změnu i protest společníka na valné hromadě a s tím případně související neplatnost usnesení valné hromady. Na...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e96e2499200b

Rozšíření daňových úlev v souvislostí s pandemií

V návaznosti na zhoršenou situaci způsobenou pandemií koronaviru Ministerstvo financí prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be41a404a200d

Aktuální výstup OECD k projektu digitalizace/globalizace daní

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes zveřejnila „Plány“ projektu digitalizace/globalizace daní (tzv. "blueprints"). Tyto "Blueprints" pokrývají 2 pilíře: 1. se zaměřuje na přiřazování...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde9acb8e200c

Transparent pharmaceutical business. Interview about PwC Risk and Regulatory team

Since 2015, PwC Risk and Regulatory team has been advising pharmaceutical companies regarding “transparency”, i.e. the transparent disclosure of earnings of healthcare professionals and organisations....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde9b19ba200c

Transparentní pharma byznys. Rozhovor o Pharma týmu PwC

Pharma tým PwC už od roku 2015 radí firmám s plněním jejich povinností týkajících se „transparentnosti“, tedy transparentního zveřejňování příjmů zdravotnických profesionálů a organizací. Kolegové...

Celý článek