PwC Academy |

Třetí díl Lean Six Sigma minisérie je zaměřený na řízení projektů, které jsou nedílnou součástí Lean Six Sigma metodologie. Veronika Balasičová, lektorka Lean Six Sigma...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3adf0d3200d

Sazby DPH u zdravotnických produktů

V rámci novelizace zákona o dani z přidané hodnoty účinné od 1. ledna 2024 došlo k výrazným změnám ohledně sazeb DPH. Novinek se dočkaly i...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3adabc2200d

Zdanění výnosových úroků z úvěru

Dne 29. listopadu 2023 rozhodl Nejvyšší správní soud pod sp. zn. 2 Afs 79/2023-62 o zamítnutí kasační stížnosti podané společností proti rozsudku Krajského soudu v...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3ad55d2200b

DAC 6 před Soudním dvorem Evropské unie - stanovisko generálního advokáta

Směrnice Rady (EU) 2018/822, tzv. Směrnice DAC 6, rozšířila automatickou výměnu informací pro daňové účely o informace o tzv. oznamovaných přeshraničních uspořádáních. Je však tento...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a84f32200b

Intrastat: Nový celní sazebník 2024, zvýšení prahů pro Intrastat

Celní sazebník Od 1. ledna 2024 platí nová verze kombinované nomenklatury neboli celního sazebníku, který se používá pro správné zatřídění zboží při dovozu a vývozu...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a3de90200c

Posuzování jednotlivosti (osvobozených) příjmů

V rámci rozhodnutí 8 Afs 370/2021 ze dne 03.10.2023 Nejvyšší správní soud ("NSS") řešil spor týkající se povinnosti oznámit správci daně osvobozené příjmy přesahující částku...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a78920200b

Registrace k uhlíkovému clu a podávání CBAM zpráv - co je nového?

Přechodné období mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích neboli CBAM je již v plném proudu. Všichni, kdo v poslední čtvrtletí roku 2023 dovezli zboží, které spadá...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a72ac0200b

Novinky k Pilíři 2

Český zákon o dorovnávací daních vyhlášen ve Sbírce zákonů Dne 14. prosince 2023 byl návrh zákona podepsán Prezidentem a následně 29. prosince 2023 vyhlášen ve...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a7110f200b

NSS rozhodl o sporu týkajícího se licenčních poplatků v letecké dopravě

"Dne 24. března 2023 jsme Vás v článku s názvem „Mezinárodní letecká doprava a licenční poplatky“ informovali o sporu mezi českou leteckou společností a finanční...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02c8d3a540c5200d

Daňová uznatelnost úroků ve spojitosti s akvizicí

Dne 29. listopadu 2023 rozhodl Nejvyšší správní soud pod sp. zn. 7 Afs 76/2022-33 o zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě, na který byla Odvolacím...

Celý článek