To jsme my: tým Treasury & Komoditní poradenství

Co vlastně děláme? V našem oddělení najdete dva na sobě sice nezávislé, ale občas vzájemně spolupracující týmy: Účetní poradenství Klientům pomáháme s účetními předpisy. Těch je spousta a použít je v praxi a ještě správně je umění, které naštěstí ovládáme. S naší pomocí vedou firmy své účetnictví správně. Vyhnou se... Read more →


Trh práce budoucnosti? Na jednu pozici na celý život zapomeňte.

Podle studie PwC jsou téměř tři čtvrtiny (74 %) lidí připraveni naučit se novou dovednost nebo se zcela rekvalifikovat. Odpovědnost za udržení aktuálnosti svých schopností a znalostí cítí na své straně a ne na straně zaměstnavatele. Tato zjištění pocházejí z nejnovější studie PwC Zaměstnanci budoucnosti: vliv konkurence na pracovní trh... Read more →


Umělá inteligence navýší světové HDP o 15,7 bil. dolarů

Díky umělé inteligenci se do roku 2030 zvýší světové HDP o 14 %, tedy 15,7 bilionu dolarů. To je více než nynější produkt Číny a Indie dohromady. Polovina tohoto nárůstu bude výsledkem zvýšení produktivity. V dnešní rychle se měnící ekonomice tak umělá inteligence podle studie společnosti PwC představuje největší obchodní... Read more →


Posun CbCR legislativním procesem

Dne 4. 9. 2017 prezident podepsal novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, zavádějící nový okruh automaticky vyměňovaných informací v rámci Country-by-Country reportingu (CbCR). Společnosti, které jsou součástí nadnárodních skupin s obratem přesahujícím 750 mil. EUR za rok, mají povinnost podat související Ohlášení v termínu do 31. 10. 2017.... Read more →


DPH není součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí

Nejvyšší správní soud (NSS) ve své nedávné rozhodovací praxi posuzoval právní otázku, zda je daň z přidané hodnoty (DPH) součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí, který byl stanoven v souladu s cenou sjednanou. Dle právního názoru NSS, podstatou daně z nabytí nemovitých věcí je zdanění hodnoty převáděné nemovité věci... Read more →


Ochraňte se před následky měnového rizika v pouhých 3 krocích

Vzhledem k silně exportnímu charakteru české ekonomiky se vliv měnového rizika na výkonost firem v posledních letech stále zvyšuje. Donedávna tuto situaci zjednodušovaly intervence ČNB na měnových trzích, ale ukončením intervencí ČNB se volatilita na měnových trzích výrazně zvýšila. Pokud jste dosud neprovedli revizi procesu řízení měnového rizika, již více... Read more →


Business transformation v praxi: Kravatu na sebe, montérky s sebou.

Jmenuji se Jakub Malota a jsem z týmu PwC, který se jmenuje Business Transformation and Operations. Název může působit velmi technicky, ale podstata je velmi jednoduchá. Pomáháme firmám zefektivňovat výrobní procesy s cílem zvýšit jejich zisky. V praxi to většinou znamená šetřit tam, kde je potenciál pro snížení nákladů. K... Read more →


Zábavní a mediální průmysl sází na zážitek. O reklamu není zájem.

Nová strategie mediálního a zábavního průmyslu má s pomocí inovací udělat ze zákazníků fanoušky, a to skrze poutavý a intuitivní uživatelský prožitek. Na soutěživém trhu zábavy se společnosti začínají zaměřovat na nejvěrnější uživatele – své fanoušky. Proto mění svoji taktiku a energii i finance plánují investovat především do vysoké kvality... Read more →


Finanční správa částečně definovala, kdy plátce DPH „věděl nebo vědět měl a mohl“

Během tohoto roku byla finanční správa několikrát kritizována za to, že nedává podnikatelům přesný návod k tomu, jak preventivně prověřovat své obchodní partnery v rámci zjištění, zda neobchodují s podvodníkem či zda se nevědomky nezapletli do organizovaného podvodu v oblasti DPH. V polovině července vydala finanční správa tématickou informaci, že... Read more →