Přední ISO SAM auditor posílil tým PwC ČR

Jakub Vlček, tvůrce standardů v oblasti Software Asset Manangementu (SAM), normy ISO/IEC 19 770, tvůrce interních směrnic významných firem i státních institucí a jeden ze dvou celosvětově certifikovaných ISO SAM auditorů, posílil tým oddělení Řízení rizik poradenské společnosti PwC Česká republika. Klientům bude radit zejména v oblasti licenčních podmínek a... Read more →


OECD zveřejnila pracovní verzi Směrnice k obtížně ocenitelným nehmotným aktivům

Pracovní verze Směrnice k obtížně ocenitelným nehmotným aktivům (angl. Hard-to-Value Intangibles, HTVI) zveřejněná OECD řeší otázku informační asymetrie mezi daňovými poplatníky a daňovými správami. Hlavní myšlenkou Směrnice je umožnit daňovým správám považovat výsledky transakcí zjištěné ex-post za důkazy ve vztahu k ujednáním o převodních cenách, která byla nastavena ex-ante. Na... Read more →


PwC ČR jmenovala tři nové partnery, posiluje v regionech

Poradenská společnost PwC Česká republika jmenovala od července 2017 tři nové partnery. Jan Brázda bude v rámci Poradenských služeb PwC zastřešovat kapitálové a infrastrukturní projekty v Česku a na Slovensku se zaměřením na financování těchto projektů. Michal Stránský povede ostravskou pobočku PwC ČR a bude odpovědný za Auditorské služby na... Read more →


Hotel v Praze letos zdraží v průměru o 4 % na 2250 Kč za noc, a zařadí se tak mezi šest evropských měst s nejrychlejším růstem výnosů na pokoj

Průměrná obsazenost pražských hotelů loni dosáhla 76,9 %. Pokračovala tak v rostoucím trendu předchozího roku (2015) plného významných sportovních událostí a překonala i hodnoty předkrizového roku 2007. Dle studie PwC Trendy evropského hotelnictví 2017 a 2018 (European cities hotel forecast for 2017 and 2018) by měla obsazenost růst i v... Read more →


Česká republika implementuje BEPS do smluv o zamezení dvojímu zdanění

Dne 7. června 2017 více než 70 zástupců členských států OECD podepsalo multilaterální smlouvu, jež novelizuje stávající znění smluv o zamezení dvojímu zdanění. Jedná se tak o završení více než čtyřletého úsilí OECD vytvořit efektivní systém nových pravidel, která by měla zamezit zneužívání smluv o zamezení dvojímu zdanění k agresivní... Read more →


Novela cizineckého zákona stále s otazníkem

Senát 31. 5. nepodpořil novelu zákona o pobytu cizinců, která měla zavést institut karty pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance, sezonní víza a víza pro významné investory. Senátoři shledali návrh zákona diskriminační, v rozporu s evropskými a lidskými právy a poslali jej zpět do Sněmovny. Zde bude návrh zákona projednán pravděpodobně na... Read more →